Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op Merkx Installatiewerken B.V. op alle communicatie, transacties en overeenkomsten.
Merkx Installatiewerken B.V. is kantoorhoudend Vaartweg 156, 5106 NG DONGEN.

Rechtsgronden voor de verwerking

Merkx Installatiewerken B.V. slaat persoonlijke gegevens op in het kader van met klanten en leveranciers gesloten overeenkomsten voor het afnemen en verrichten van diensten op het gebied van riolering, gas, water, CV, zink en onderhoud aan CV-ketels.

Doel van de verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het uitbrengen van offertes, het opstellen van overeenkomsten en het maken van facturen.
Het niet verstrekken van persoonlijke informatie kan er toe leiden dat wij onze dienstverlening niet optimaal kunnen uitvoeren.

Duur van de opslag

Wij zullen de persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten bewaren, met het in acht nemen van wettelijke bewaartermijnen.

Recht op inzage, wijziging of verwijderen

U kunt uw verzoeken voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens schriftelijk richten aan info@merkx-installatiewerken.nl. Binnen 10 werkdagen zullen we u een reactie geven.

Meer informatie

Merkx Installatiewerken B.V. conformeert zich aan de richtlijnen van de AVG zoals door de EU en Autoriteit Persoonsgegevens opgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merkx Installatiewerken B.V., dhr. M. Merkx 0162 - 318801.